Astrala resebyrån
OM

OM

Astrala resebyrån för inrikes resor. Byråns syfte är att bistå till den individuella resan genom hypnos, intuitiv guidning och kanalisering. Att hjälpa människor möta det okända och fördolda inom sig i en trygg och neutral miljö där allting är tillåtet. Som det gamla talesättet säger alla vägar leder till Rom, på samma sätt kan du se det som att alla vägar leder till dig. Du är målet med resan och varje steg på vägen räknas.

Alfrida Ivarsson grundare och guide på Astrala resebyrån. Döptes till Frida efter en kvinna vid namn Alfrida, idag har hon bytt men de flesta säger Frida. Född med en högkänslighet som gett henne förmågan att känna in sin omgivning. Det är hennes största gåva idag och har lett till att hon förstår och kan relatera till människor på ett naturligt sätt. Hennes syfte är att vägleda människor genom sin historia, in till närvaron och fram till sitt syfte.

Luna– den inte så hundiga hunden. Hon är Alfridas assistent och är med på varje session, live och på telefon. Hon är en extremt inkännande och klok varelse som är utan tvekan den mest effektiva i arbetet med människor. I en live session får du möjligheten, om du vill, att låta Luna “do her magic” som första del. Det går inte att med ord förklara hennes del som genomsyrar hela sessionen, Lunas del genomsyrar hela Astrala resebyrån och är en av de grundläggande byggstenarna.

När du reser med Astrala resebyrån är du med och stöttar “Stiftelsen Otto2020” En ideell verksamhet för unga vuxna psykiska hälsa

Läs mer om detta på : Startsida – Stiftelsen Otto2020

Engagemanget och drivet att hjälpa är stort och det gör dem kombinerat med dessa verktyg och utbildningar: Hypnoterapeut - Alkemi - NLP- KBT - Högkänslighetsterapeut - Yogalärare - Mediumskap - Emotionell intelligens- Ayurveda. Behandlingarna individ baseras och ingen session är den andra lik.