Astrala resebyrån
Undermedvetenhet

Undermedvetenhet

Ett sätt att se det på…

Allt är energi, ljud och ljusvågor i olika hastigheter – frekvenser. Ju långsammare/lägre desto fastare form. Bortom energin finns någon form av medvetenhet som skapar allt. Du är denna medvetenhet. Livet. Livet kan vara en resa mellan tillstånd. Olika kroppar. Dimensioner av verkligheten.
* Mentala kroppen – den delen som ramar in upplevelsen. Den del som separerar upplevelse från upplevelse. En begränsande dimension. Den befinner sig alltid utanför upplevelsen. I då eller sen. I han eller hon. I den eller det. Där borta. Inte hemma, i sin själ. Den här delen av upplevelsen behöver förstå för att kunna släppa kontroll, många gånger. Om det finns brist i tilliten. Den kan behöva ta emot förståelse och tålamod för processen, ett tryggt space att utforska djupare delar av sin själ.

Din själ skulle kunna liknas den delen som lever inuti den *fysiska kroppen – Den kropp som bär cellerna. Cellminnena. Kapslar in upplevelsen till en fysisk upplevelse. När man är i kontakt med den fysiska upplevelsen så skiftar ditt tillstånd. Till en djupare närvaro. I upplevelsen. Flödet. Tiden förändras och närvaron ökar upplevelsen. Kroppens minnen vaknar.
*Emotionella kroppen – din historia. Skapar rörelse i din upplevelse. Triggar. Känner. Dömer. Älskar. Här finns ofta ”repor i skivan.” Trauman. Olika upplevelser som varit för svåra att uppleva. Frånkopplar sig från upplevelsen. Disconnetion. Minnen som jagar dig bort ifrån dig. Skuggsidor.

Bortom kropp upplever du * Astrala kroppen – den kropp som upplever viktlöshet – obegränsad – Ej fast i materia. Den här kroppen upplever universum. På ditt sätt. Din själs historia. Parallella verkligheter. Tidigare, senare. Nu. En ännu djupare rot. Essensen av dig.

  • Andliga kroppen – rummet. Spacet. Det som håller hela upplevelsen. Oneness. Där allting uppstår, sker och pågår.

Dynamiskt åker du in och ut ur alla dessa. Ta hand om alla dina kroppar.

A N D A S D A N S A

Sinne, kropp, minne, själ, ande

I hypnos besöker du det undermedvetna. Det är helt naturligt, du är där ofta. Faktiskt så styr det undermedvetna 95% av allt du tar dig för, du kommer snarare inte undan det. Din automatik. Dina loopar. Tidslinjer. programmeringar.

Som barn är du helt undermedveten, utan logik, du håller på att skapa din logik, du har en slags barnlogik kan man säga. Det mesta av dina programmeringar kommer härifrån. Och ännu längre bak för den delen. Allt det du lär dig går in undermedvetet. En hypnos skulle kunna handla om att resa till det minnet som hindrar dig mest just nu. Hindrar dig från att leva ett helare liv. När du upplever trauma, av alla nivåer, så splittras själen och minnet skapar distans till dig själv. Du känner dig inte hel, inte levande, det ligger i bakgrunden och hindrar din upplevelse. Du kan behöva möta din barnlogik för att skapa en ny sanning.

Hypnos ska helst besöka alla kropparna och börja där klienten är. Gåvan av det ska ge en helare, sannare och kraftfullare upplevelse. Sense of self.